• Company: 106-7 chunnan road, chunxi town, gaochun, nanjing, jiangsu, china
  • Post: 816, No.99 Zhongshan Road, Nanjing, China 210005
  • Contact Person: Anna
  • Tel: +86-25-83719363
  • Fax: +86-25-84214930
  • Email: 101@energycochem.com

2012 Kroea Pharm

From May 22, 2012 to May 25, 2012 our conpany is Exhibitor of 2012 Kroea Pharm at Seoul Kroea.

Booth No.: J702

Kroea Pharm :

17-1, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-727, Korea